Zbiórka nakrętek w Zespole Szkół nr 7 Gimnazjum nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 97 ( +świetlica) na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Zbiórka nakrętek – ZESTAWIENIE na dzień 08.03.2016
klasa 14.09 29.09 12.10 19.11 10.12 16.02 3.03 Razem
1a         12 1,5   13,5
1b       2       2
1c             4 4
1d               0
2a               0
2b               0
2c   3 5,5   1 1,2   10,7
2d 4 7,5 6 1 6,5 10,8 0,5 36,3
2e     11     3   14
3a       6,5   0,5   7
3b               0
3c           32   32
3d   0,5 8,5     2 29 40
3e               0
wolontariat 4,5 4 3 3,5 1,5 29,3 11,5 57,3
świetlica +SP 53 53   11,5 11   7 135,5
RAZEM 61,5 68 34 24,5 32 80,3 52 352,3
G5 192,8
SP + świetlica 135,5
razem 328,3