I etap  ( indywidualny) –  19 marca 2013 r. 

Do I etapu, rozgrywanego na terenie szkoły  przystąpiło  uczniów. Uczniowie udzielali odpowiedzi na specjalnej kartcie. Test konkursowy składał się z dwóch części: testu wielokrotnego wyboru, w którym jedna odpowiedź jest poprawna oraz zadań otwartych.

Za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi uczeń otrzymywał 0 punktów.

Test sprawdzał ogólną wiedzę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, umiejętność szyfrowania i twórcze myślenie.Organizator na podstawie kart odpowiedzi wyłonił z każdej szkoły czteroosobową drużynę, która będzie reprezentowała swoje gimnazjum w II etapie.

 

Do finału zakwalifikowali się uczniowie

  1. Sandra Mielczarek     kl. 2c
  2. Damian Gil                 kl. 2e
  3. Daria Wojtala             kl. 3e
  4. Agata Truszko            kl. 3c

 

Jacek Duszenko          kl. 2d   lista rezerwowa

Michał Peszko            kl. 3d    lista rezerwowa

 

Finał Konkursu odbył się 14 maja 2013 r.  (wtorek) w Gimnazjum nr 1 na osiedlu Popowice.

W rozgrywkach finałowych wzięła drużyna w składzie:

Drużyna   5  Gimnazjum  zajęła  IX  miejsce.

 

                                           GRATULUJEMY !

 

 

Damian Gil                  kl. 2e

Daria Wojtala     kl. 3e        

Agata Truszko    kl. 3c

Jacek Duszenko  kl. 2d  

 

W II etapie drużyny rozwiązywały na czas  zadania otwarte łączące wiedzę z zakresu różnych przedmiotów szkolnych, w tym praktyczne interdyscyplinarne problemy. Ich geneza wiąże się z osobą bohatera konkursu – Hugonem Steinhausem. Sprawdzana będzie również umiejętność szyfrowania. Dużym atutem drużyny będzie wiedza ogólna i kreatywność.

Główną nagrodę otrzyma drużyna, która uzyska najwięcej punktów w najkrótszym czasie .

 

Dokładniejsze informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu oraz Portalu Matematycznym www.matematyka.wroc.pl w zakładce KONKURSY – INTERDYSCYPLINARNE

Opiekun  drużyny      B.Sikora