Informacja dla rodziców – zgłaszanie szkód

Instrukcja dla szkół do procesu zgłoszenia szkody

Instrukcja elektronicznego zgłaszania szkody

Ogólne warunki ubezpieczenia