Czas wziąć się w garść i popracować nad swoimi ocenami, aby były tylko lepsze. Pozostały niecałe 4 tygodnie do terminu wystawienia ocen. Zadecydują one jakie zobaczymy na świadectwie na koniec roku szkolnego.

Trzecioklasiści, którzy wkrótce napiszą egzamin gimnazjalny muszą szczególnie zwrócić uwagę na przedmioty rekrutacyjne tzn. język polski, język obcy, matematyka oraz dodatkowy przedmiot wskazany przez szkołę ponadgimnazjalną. Szczegóły rekrutacji już wkrótce na naszej stronie internetowej!

Poniżej ważne terminy dotyczące końca pierwszego semestru:
3 stycznia – powrót do szkoły
6 stycznia – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (św. Trzech Króli)
24 stycznia – termin wystawienia ocen
26 stycznia – rada klasyfikacyjna za pierwszy semestr
26 stycznia godz. 17:30 – zebrania z rodzicami podsumowujące I semestr
26 stycznia w godz. 18:00-19:00 – konsultacje nauczycieli dla rodziców
14 luty – 27 luty – ferie zimowe