Dorota Rutkowska – sekretarz szkoły
Agnieszka Sadowska – specjalista do spraw kadr
Maria Tekiel – specjalista do spraw administracji

Ewa Grześków – woźna
Elżbieta Sokaluk – woźna

Halina Katrycz – pani sprzątająca
Monika Poznachowska – pani sprzątająca
Jadwiga Soborak – pani sprzątająca
Ala Woroniuch – pani sprzątająca

Krzysztof Szydłowski – konserwator
Przemysław Gumienny
– konserwator