W  grudniu  razem z p. Dzięcioł oraz p. Bazan udaliśmy się do EkoCentrum, aby uczestniczyć w grze terenowej pt. „Gra o Ziemię”. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Każda grupa dostała teczkę z krótką instrukcją, zadaniami, lornetkami oraz innymi potrzebnymi akcesoriami. Naszym zadaniem było znaleźć 8 punktów rozłożonych w terenie Nadodrza, odpowiedzieć na pytania przy każdym z nich i wrócić do bazy w jak najkrótszym czasie. Wyruszyliśmy około godziny 15:30 aby odszukać wyznaczone punkty na terenie miasta. Każdy z punktów był oznaczony czerwono-białą kartką oraz osobą lub kamieniem-skrytką, w którym znajdowało się zadanie dla danego punktu. Zadania były związane z pojedynczym rodzajem energii.  Przykładem takiej energii jest np. energia wodna. Przez co jest tworzona? Do czego wykorzystywana? Gdzie przechowywana? Te pytania widniały na liście zadań do rozwiązania. Dodatkową atrakcją w zabawie było to, że na mapach, które dostaliśmy było tylko 7 zaznaczonych punktów, więc by znaleźć ósmy punkt, trzeba było rozwiązać dodatkowe zadanie. Po godzinie 17 wszyscy z powrotem spotkaliśmy się w EkoCentrum, aby omówić, to, czego dowiedzieliśmy się w poszczególnych punktach gry, o różnego rodzaju energiach i rozwiązania na kartach zadań. Zabawa okazała się naprawdę ciekawa i przyjemna. Można się z niej było wiele nauczyć.

Aleksandra Stężowska kl. Ic