Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

Jesteśmy coraz bliżej finału konkursu „Uczeń Roku”, o którym informowaliśmy w marcu b.r. Jednym z kryteriów konkursowych jest średnia ocen końcoworocznych nie niższa niż 4,0, gdyż uznaliśmy, że „Uczeń Roku” to także uczeń ambitny, któremu zależy na uzyskiwanych ocenach! Możliwe (choć nic nie jest jeszcze przesądzone!), że będzie to ktoś z grona 18 uczniów naszego gimnazjum, którzy w I semestrze uzyskali najwyższe średnie ocen. Gdyby były to oceny na koniec roku szkolnego, osoby te otrzymałyby świadectwa z wyróżnieniem! Oto oni:

1. Jacek Duszenko            klasa III C średnia ocen na I semestr 5,15

2. Dominika Jezierska      klasa III C średnia ocen na I semestr 5,15

3. Aleksandra Stężowska  klasa   I C średnia ocen na I semestr 5,0

4. Sonia Flendrich             klasa  II D średnia ocen na I semestr 5,0

5. Sandra Mielczarek        klasa III C średnia ocen na I semestr 5,0

6. Julia Lewalska              klasa   I E średnia ocen na I semestr 4,93

7. Wiktoria Łysiak            klasa   I E średnia ocen na I semestr 4,93

8. Klaudia Biernacka        klasa   I C średnia ocen na I semestr 4,90

9. Philip Policki                klasa   I E średnia ocen na I semestr 4,86

10. Julia Marcyjanik         klasa  I D średnia ocen na I semestr  4,85

11. Kacper Krzyszycha    klasa III C średnia ocen na I semestr 4,85

12. Arletta Tomczak        klasa III B średnia ocen na I semestr 4,84

13. Magdalena Antoniak klasa   II D średnia ocen na I semestr 4,80

14. Kaja Zawiska             klasa  II D średnia ocen na I semestr 4,80

15. Mikołaj Zielonka       klasa   I E średnia ocen  na I semestr 4,79

16. Gabriela Piasecka      klasa   I D średnia ocen na I semestr 4,78

17. Julia Buczkowska      klasa   I D średnia ocen na I semestr 4,78

18. Joanna Wnęk             klasa III B średnia ocen  na I semestr 4,76

 

Serdecznie gratulujemy w/w uczniom i ich rodzicom!

Zespół ds. Ucznia Zdolnego

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

Zespół ds. Ucznia Zdolnego, działający w Gimnazjum nr 5, ogłasza dla uczniów klas I, II i III konkurs „Uczeń Roku”, którego jedną z głównych idei jest promowanie wśród uczniów szczególnie uzdolnionych dążenia do rozwoju swoich talentów i uzdolnień!

Przedstawiamy, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, regulamin konkursu. Prosimy o zapoznanie się z nim, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów konkursowych. Zwycięzcą zostanie tylko jedna osoba, uczennica bądź uczeń, któremu Komisja Konkursowa przyzna tytuł „Ucznia Roku”. Osoba, która zdobędzie to zaszczytne wyróznienie, zostanie uhonorowana m.in. nagrodą rzeczową o wartości 700 zł (ogromne podziękowania dla Rady Rodziców za hojność i zrozumienie dla idei konkursu!), a rodzice zwycięzcy – listem gratulacyjnym.

Wiemy, że mamy wśród naszych uczniów wielu zdolnych, ambitnych młodych ludzi. Chcemy Was wspierać i promować, by poznali Was wszyscy! Wierzymy, że konkurs „Uczeń Roku” nam w tym pomoże!

Zespół ds. Ucznia Zdolnego

Regulamin konkursu