Dnia 24.09.2014r. (środę) nasza szkoła reprezentowana przez uczniów klasy 2E i 3D wzięła udział już po raz kolejny w III edycji „Elektrokonkursu”. Naszymi opiekunami są Pani Iwona Dzięcioł i Katarzyna Krzysztofik.

Konkurs  składa się z dwóch etapów :

·         Pierwsza część to terenowa gra na terenie Wrocławia – to już za nami.. Początek gry to Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży na ul. Księdza Hugona Kołłątaja 20 we Wrocławiu tam znajdowała się pierwsza plansza, na której znajdowały się wskazówki do kolejnych etapów całej trasy. Cała trasa składała się z 6 przystanków, na których znajdowały się plansze z informacjami o zadaniach, które należy wykonać.

·        Druga część to praca konkursowa w zespole pt: „Elekrośmieci”

Trzymajcie kciuki o wynikach poinformujemy na stronie.