Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida we Wrocławiu zaprasza na

Drzwi Otwarte

 • 5 marca 2015 r. (16.30 – 18.30)
 • 21 marca 2015 r. (10.00 – 13.00)

W nowym roku szkolnym 2015/2016

proponujemy

 • naukę w klasie matematycznej z rozszerzeniem programowym z matematyki – ideą tej klasy jest rozwijanie zdolności matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. dodatkową atrakcją programową dla uczniów są obowiązkowe zajęcia z szachów
 •  naukę w klasach z programami własnymi nauczania:
 1. sportowej o specjalności piłki siatkowej dziewcząt i chłopców – uczniowie tej klasy uczestniczą w programie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych pod patronatem Ministerstwa Sportu
  a dzięki współpracy z Klubami Sportowymi Młoda Gwardia i Gwardia Wrocław biorą udział we wszystkich rozgrywkach klubowych i imprezach sportowych zgodnych z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego. Młodzi sportowcy przechodzą szkolenia umożliwiające kontynuację sportowych pasji w Kadrze Polski oraz Szkołach Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku i Spale. Priorytetem klas sportowych jest osiąganie przez uczniów wysokich wyników w nauce. Kandydaci do klasy sportowej przystępują do egzaminu sprawności i predyspozycji sportowych w zakresie piłki siatkowej.
 2. języka angielskiego – uczniowie doskonalą umiejętności i rozwijają zdolności językowe, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie korzystają z możliwości sprawdzenia opanowanych na lekcjach treści podczas obozu językowego.
 3. informatyczno–medialnej – uczniowie nauczą się programowania, poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie edytorstwa, podejmą naukę w zakresie manipulowania obrazem – zajmą się tworzeniem i edycją plików bitmapowych i wektorowych. Nauczą się tworzenia stron internetowych w oparciu o HTML-a, CSS i systemy zarządzania treścią CMS a także tworzenia i edycji muzyki oraz filmów.

oferujemy

zajęcia dodatkowe:

 • Koła języka angielskiego i języka niemieckiego
 • Koła matematyczne
 • Koła przygotowujące do egzaminów
 • Koła sportowe (piłka koszykowa, siatkówka, piłka nożna)
 • Koło dziennikarskie
 • Koło teatralne
 • Koło ekologiczne i Ligi Ochrony Przyrody
 • Koło geograficzne
 • Koło informatyczne
 • Koło plastyczne
 • Koło szachowe
 • Koło turystyczno-krajoznawcze
 • Klub Europejski
 • Klub Młodego Naukowca
 • Klub Promotorów Zdrowia
 • Obozy językowe
 • Wolontariat

Gimnazjum nr 5 to:

 1. Szkoła z Klasą
 2. Szkoła Promująca Zdrowie
 3. Wrocławska Bezpieczna Szkoła
 4. Szkoła Promująca Turystykę
 5. Szkoła Ucząca się
 6. Szkoła Myślenia
 7. Szkoła Uczniów z Klasą
  i Nauczycieli z Klasą
 8. Szkoła ściśle współpracująca
  z Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

skorzystaj

z:

 1. Indywidualnych Programów Nauczania
 2. Zajęć wyrównawczych i doradztwa zawodowego
 3. Zajęć w ramach tutoringu
 4. Bazy sportowej z 2 salami gimnastycznymi, nowoczesnym boiskiem wielofunkcyjnym i siłownią
 5. 2 pracowni informatycznych
 6. Pracowni multimedialnej i bogatych zbiorów Szkolnego Centrum Informacji

Dołącz do nas – do grona ludzi z pasją