Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida we Wrocławiu, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
zapraszają uczniów dolnośląskich szkół podstawowych do udziału w konkursie
„Rośliny chronione, zagrożone i ginące w Polsce”

Regulamin.docx