na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci w roku szkolnym 2015/16

  • niepotrzebne w domu plastikowe nakrętki:
  • po wodzie mineralnej
  • od szamponów
  • od kremów
  • od pasty do zębów
  • od kawy itp.

Zapakuj do worka,
Podpisz ( imię , nazwisko, klasa)
Przynieś do gabinetu nr 5 ( do p.Sikory)
lub gabinetu nr 3 ( do p. Walęckiego)
Zebrane nakrętki będą zważone i uwzględnione w rywalizacji klasowej. Ty też możesz włączyć się do akcji „Nakrętki dla Hospicjum”. Czekamy właśnie na Ciebie…

Informacje nt. ilości zebranych nakrętek będą na bieżąco wywieszane w gablocie na korytarzu szkolnym (wejście do II pawilonu)

Samorząd Uczniowski